کلیدواژه‌ها = تربیت بدنی
بررسی تغییرات اسکولیوز پس از یک دوره تمرینات اصلاحی

دوره 21، شماره 21، مهر 1383

دکتر حسن دانشمندی؛ مرتضی اکبر؛ یوسف غفار پور


شیوه های افزایش انگیزش به یادگیری از دیدگاه دبیران ( زن ) تربیت بدنی شهر اصفهان

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383

دکتر محمد احسانی؛ مسعود اقبالی؛ کبری ترک زاده


بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت در کلاس های تربیت بدنی و ورزش

دوره 17، شماره 17، مهر 1382

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ نوشین بنار


درونگرایی و برونگرایی و ارتباط ان باتنیدگی شغلی در معلمان ورزش منطقه ده آموزش و پرورش تهران

دوره 16، شماره 16، تیر 1382

دکتر حسن اسدی؛ دکتر فضل الله باقرزاده؛ سید محمد باقر سید علیزاده زحمتکش


بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان رشته ی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380

دکتر محمد حسین علیزاده؛ خسرو نصیری


اهداف، مبانی، اصول وروش های تربیت بدنی در تربیت اسلامی

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380

مجتبی عبداللهی؛ دکتر احمد فرخی؛ دکتر خسرو باقری