کلیدواژه‌ها = کمردرد
بررسی وجود کمردرد در بین دوچرخه سواران

دوره 26، شماره 26، شهریور 1386

دکتر رضا رجبی رجبی


اثر پیاده روی منظم بر کاهش کمردرد در سه ماهه دوم و سوم بارداری

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

پریسا صداقتی؛ حمید آقاعلی نژاد؛ ابوالفضل ارجمند