نویسنده = دکتر فریدون تندنویس
تعداد مقالات: 6
2. جایگاه ورزش در اوقات فراغت زنان ایرانی

دوره 12، شماره 12، تیر 1381

دکتر فریدون تندنویس


5. وضعیت فوق برنامه ورزشی دانشگاههای کشور

دوره 3، شماره 3، دی 1378

دکتر فریدون تندنویس