نویسنده = دکتر رحیم رمضانی نژاد
مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاه گیلان

دوره 24، شماره 24، تیر 1384

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ نادر افقی؛ حسین خالقی آرانی؛ دکتر عباس صادقی


مقایسه عامل نگه دارنده شغلی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ سجادی


بررسی هدف دانش آموزان از فعالیت در کلاس های تربیت بدنی و ورزش

دوره 17، شماره 17، مهر 1382

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ نوشین بنار


مقایسه اثر حضور تماشاگران مرد و زن بر نتایج پرتاب آزاد بسکتبال و کشش بارفیکس پسران دانشجو

دوره 17، شماره 17، مهر 1382

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ مصطفی سلطانی


مقایسه رفتار حمایتی مدیران تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور از دیدگاه مربیان و مدیران

دوره 14، شماره 14، دی 1381

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ دکتر حسن اسدی


تدوین نورم آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر سال اول نظام جدید شهرستان بیرجندو مقایسه ی آن با نورم های موجود

دوره 8، شماره 8، تیر 1380

سیده عذرا میرکاظمی؛ دکتر مهرعلی همتی نژاد؛ دکتر رحیم رمضانی نژاد