نویسنده = چی، بست
تعداد مقالات: 1
1. تعیین اعتبار و روایی آزمون های مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

دکتر مهر علی همتی نژاد؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ بست چی