نویسنده = محمدزاده، حسن
تعداد مقالات: 4
3. تأثیر بازی‌های رایانه‌ای برانگیختگی نوجوانان پسر

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

سعید قربانی؛ حسن محمدزاده؛ بختیار ترتیبیان


4. بررسی سطح امادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه وتهیه نورم امتحانی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1379

دکتر مهرداد محرم زاده؛ حسن محمدزاده