کلیدواژه‌ها = توان بی هوازی
شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر در

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

مهدی کارگر فرد؛ سعید کشاورز


بررسی و مقایسه ترکیبات بدن قدرت VO2max و توان بی هوازی وزنه برداران زبده با غیر ورزشکاران

دوره 21، شماره 21، مهر 1383

دکتر علی اصغر رواسی؛ دکتر توراندخت امینیان؛ امیر حسین حقیقی