نویسنده = دکتر خسرو ابراهیم
بررسی تاثیر مصرف مکمل کربوهیدرات قبل از فعالیت بیشینه بر تعداد سلول های سفید و گلوکز و هورمون کورتیزول در دختران دانشجوی ورزشکار

دوره 25، شماره 25، مهر 1384

خسرو، مریم ، محبوبه ابراهیم ، نورشاهی ، نصرآبادی؛ دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر مریم نورشاهی؛ محبوبه نصرآبادی


تاثیر یک جلسه تمرین فزاینده هوازی بر سیستم ایمنی خون ورزشکاران جوان و بزرگسال

دوره 17، شماره 17، مهر 1382

فتح الله هاویل؛ دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر محمد علی اصلانخانی


آثار سینماتیکی حمل کوله پشتی بر راه رفتن و وضعیت قامت نوجوانان

دوره 16، شماره 16، تیر 1382

دکتر مهدی نمازی زاده؛ دکتر خسرو ابراهیم؛ مهران سررشته؛ حمید صالحی


تاثیر مصرف محلول قندی رقیق قبل از فعالیت هوازی بیشینه روی فعالیت آنزیم های سرمی

دوره 10، شماره 10، دی 1380

افشار جعفری؛ دکتر عباسعلی صاحبقدم لطفی؛ دکتر خسرو ابراهیم


مقایسه ی عوامل آمادگی جسمانی – حرکتی خواهران دوقلوی یکسان با خواهران غیر دوقلو

دوره 5، شماره 5، تیر 1379

رحیم رمضانی نژاد؛ فاطمه انتشاری؛ دکتر خسرو ابراهیم


مقایسه ی اعتبار جدول قد –وزن وفرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار وغیرورزشکار

دوره 3، شماره 3، دی 1378

دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر ارسلان دمیرچی؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ سیده تهمینه سعیدی


تاثیر مصرف دو رژیم ویتامین C روی توان هوازی وبی هوازی دانشجویان پسر

دوره 2، شماره 2، مهر 1378

دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ داریوش مفلحی