نویسنده = رضا رجبی
تعداد مقالات: 4
3. تجزیه و تحلیل ویدئویی آسیب های بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

مصطفی زارعی؛ نادر رهنما؛ رضا رجبی


4. شیوع آسیب های بافت نرم در سنگ نوردان نخبة غرب کشور

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386

شهرام آهنجان؛ رضا رجبی؛ فرزاد عبدالمالکی