دوره و شماره: دوره 24، شماره 24 - شماره پیاپی 416، تیر 1384 
بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 1377 و 1380

دکتر فریبا عسگریان؛ دکتر احمد فرجی دانا؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر افشار جعفری


مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاه گیلان

دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ نادر افقی؛ حسین خالقی آرانی؛ دکتر عباس صادقی


اثر طب سوزنی همراه با رژیم غذایی و ورزش بر تغییر جرم بدن و چربی موضعی زنان

دکتر مریم نورشاهی؛ دکتر حجت الله نیکبخت؛ دکتر علی دلاور؛ دکتر محمد علی حیدرنیا