نویسنده = اسد، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط TQM و اثر بخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور

دوره 14، شماره 14، دی 1381

محمد رضا اسد؛ مهرزاد حمیدی؛ دکتر حسن اسدی