نویسنده = خلجی، دکتر حسن
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر یک دوره فعالیت بدنی منظم بر سطح اضطراب زنان باردار سه ماهه دوم و سوم بارداری

دوره 24، شماره 24، تیر 1384

پریسا صداقتی؛ دکتر حسن خلجی؛ دکتر هاشم کوزه چیان