نویسنده = ثالثی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نوع تمرین و استروژن بر CRP و برخی از عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان مسن

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

محسن ثالثی؛ توراندخت امینیان؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی