نویسنده = میرکاظمی، عذرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان رقابت های ورزشی و علاقه مندی آنها برای گردشگری مقصد در آینده

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

مهرعلی همتی نژاد؛ اسماعیل ملک اخلاق؛ محمد متقی طلب؛ طاهر افشارنژاد؛ عذرا میرکاظمی