نویسنده = زاده، اسفندیار خسروی
تعداد مقالات: 1
1. رابطة بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمان های استان مرکزی

دوره 37، شماره 0، آبان 1387

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ داریوش خواجوی