نویسنده = اسماعیلی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة دو روش وزنة تمرینی (هرمی و آکسفوردی) بر افزایش قدرت عضلات

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387

عباسعلی گائینی؛ حمید اراضی؛ جواد اسماعیلی