نویسنده = حسینی، احسان امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری سازمان‌های ورزشی شهر اصفهان

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

مسعود نادریان جهرمی؛ احسان امیر حسینی؛ محمد سلطان حسینی