نویسنده = شفیعی، محسن
تعداد مقالات: 2
2. طراحی و تبیین معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی شنا، شیرجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته

دوره 32، شماره 32، آبان 1386

محسن شفیعی؛ محمود گودرزی؛ مهرزاد حمیدی؛ جهانگیر یدالهی