نویسنده = ارجمند، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. اثر پیاده روی منظم بر کاهش کمردرد در سه ماهه دوم و سوم بارداری

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

پریسا صداقتی؛ حمید آقاعلی نژاد؛ ابوالفضل ارجمند