نویسنده = نیکبخت، بهروز ، حجت اله برجسته محبی ،
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تمرینات هوازی بر ساختار و عملکرد قلب معلولین ضایعه نخاعی

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

بهروز ، حجت اله برجسته محبی ، نیکبخت