بررسی قوت ها و ضعف های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فرانسه ( 1998) به منظور ارائه راهکار برای جام جهانی 2006

نویسنده

چکیده

با توجه به مطرح بودن جایگاه تیم ملی فوتبال به عنوان نماد فوتبال در روند پرفراز و نشیب حضور در جام جهانی 1998 فرانسه می تواند راهگشای خوبی برای همه مدیران ورزشی فوتبال و نیز مربیان و سایر دست اندرکاران فوتبال کشور در گام های بعدی و بویژه حضور موفقیت آمیزتر در مسابقات فوتبال جام جهانی 2006 آلمان باشد . به این منظور با دو روش کتابخانه ای و میدانی ، اطلاعات مفیدی از دیدگاه های مدیران ، کارشناسان و مربیان فوتبال کشور درباره تشکیلات و مدیریت ، بودجه و امکانات ، برنامه ریزی ، مربیان و بازیکنان و نیز چگونگی بازی های برگزار شده به دست آمد و برای استفاده کاربردی به فدراسیون فوتبال ارائه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ای که شامل 86 سئوال بسته بود و در اختیار نخبگان فوتبال کشور قرارا گرفت ، نشان داد که تیم ملی با وجود کاستی ها و مشکلات فراوان در مجموع خوب عمل کرده اما در هر صورت باید نسبت به رفع نواقص و تقویت نقاط مثبت ، کوشش بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها