مقایسه عملکرد مربیان داخلی و خارجی تیم های ملی فوتبال بزرگسالان کشور از ابتدا تا آبان 1380

نویسنده

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه عملکرد مربیان ایرانی تیم های ملی فوتبال بزرگسالان نسبت به مربیان خارجی و نیز هر کدام از مربیان داخلی و خارجی در مورد اینکه چه تعداد از مسابقات رسمی و غیر رسمی را هدایت کرده و چه موقعیت هایی را کسب کرده اند است روش پژوهش از نوع تاریخی بوده و داده های مربوط به رهبری تیم ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و کلیه مربیان داخلی وخارجی نمونه تحقیق را تشکیل داده اند در مجموع مربیان خارجی با 4/55 در صد نسبت به مربیان داخلی با 51 در صد برنده شدن موفق تر بودن ولی از نظر در صد باخت ها مربیان داخلی 7/22 در صد نسبت به مربیان خارجی با 25 در صد باخت عملکرد بهتری داشتند نسبت برد به باخت مربیان داخلی با اندکی تفاوت نسبت به مربیان خارجی بهتر است 226/2<246/2 از این نظر عملکرد مربیان داخلی بهتر می باشد یکی دیگر از شاخص های عملکرد مربیان رساندن تیم ملی به مسابقات نهایی جام جهانی المپیک قهرمانی جام ملت های اسیا و قهرمانی بازی های آسیایی است که در این میان عملکرد مربیان ایرانی نسبت به مربیان خارجی بهتر بوده و مربیان ایرانی موفق تر عمل کرده اند

کلیدواژه‌ها