کلیدواژه‌ها = ساختار سازمانی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون ایران و کشورهای منتخب برای ارائه الگوی بهینه

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383

دکتر مجید جلالی فراهانی؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر حسن اسدی


3. بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی

دوره 15، شماره 15، فروردین 1382

مهرزاد حمیدی؛ دکتر محمد کشتی دار