کلیدواژه‌ها = ضربان قلب
تأثیر بازی‌های رایانه‌ای برانگیختگی نوجوانان پسر

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

سعید قربانی؛ حسن محمدزاده؛ بختیار ترتیبیان