کلیدواژه‌ها = مهارت حرکتی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر روش های مشاهدة کلی, متناوب و ترکیبی بر یادگیری فرم و دقت سرویس چکشی والیبال

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

پریوش نوربخش؛ محسن قنبرزاده؛ پروانه شفیع نیا؛ میثم شابونی


2. تاثیر سطح تبحر الگو بر اکتساب یادداری و انتقال مهارت حرکتی

دوره 21، شماره 21، مهر 1383

دکتر الهه عرب عامری؛ دکتر احمد فرخی؛ دکتر فضل الله باقرزاده؛ ذکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی