کلیدواژه‌ها = استرس
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه دو روش گرم کردن در کاهش استرس قبل از مسابقه

دوره 26، شماره 26، شهریور 1386

نوراله مختاریان مختاریان


3. مقایسه استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه تهران

دوره 22، شماره 22، دی 1383

دکتر فضل ا... باقر زاده؛ دکتر محمود شیخ؛ دکتر محمد جواد ایروانی؛ فرزاد زیویار؛ حسن اسماعیلی؛ رضا غلامعلی زاده؛ مجید واحدی زاده