نویسنده = صداقتی، پریسا
تعداد مقالات: 2
1. اثر پیاده روی منظم بر کاهش کمردرد در سه ماهه دوم و سوم بارداری

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386

پریسا صداقتی؛ حمید آقاعلی نژاد؛ ابوالفضل ارجمند


2. تاثیر یک دوره فعالیت بدنی منظم بر سطح اضطراب زنان باردار سه ماهه دوم و سوم بارداری

دوره 24، شماره 24، تیر 1384

پریسا صداقتی؛ دکتر حسن خلجی؛ دکتر هاشم کوزه چیان