نویسنده = شجاعی، دکتر معصومه
تعداد مقالات: 2
2. اثر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده بر زمان واکنش تکلیف تولید نیرو

دوره 18، شماره 18، دی 1382

دکتر محمود شیخ؛ دکتر فضل الله باقرزاده؛ دکتر معصومه شجاعی