نویسنده = علیزاده، دکتر محمد حسین
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی علل و میزان مرگ و میر طبیعی قهرمانان ایرانی

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

مجید واحدی زاده؛ دکتر محمد حسین علیزاده


2. بررسی رابطه میان موقعیت قراگیری استخوان کتف و استقامت عضلات کمربند شانه

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

حسین رجبی؛ دکتر محمد حسین علیزاده؛ دکتر محمد رضا بیات


3. عملکرد عضلات موثر در سه آزمون کشش بارفیکس و شنای سوئدی و بارفیکس اصلاح شده به روش الکترومایوگرافی ) EMG )

دوره 18، شماره 18، دی 1382

غلامحسین لاسجوری؛ دکتر حسن دانشمندی؛ دکتر محمد حسین علیزاده


4. بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان رشته ی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380

دکتر محمد حسین علیزاده؛ خسرو نصیری