نویسنده = نادر رهنما
تعداد مقالات: 6
2. آمار شیوع دوپینگ و نوع مواد دوپینگی در ورزش های جهانی

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387

نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ حمید رضا صادقی پور؛ محمد سلطان حسینی؛ سعید عابدین زاده


3. مقایسة تراکم استخوان ستون فقرات کمری و استخوان ران فوتبالیست های حرفه ای و افراد غیرورزشکار

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

علی باقر نظریان؛ خلیل خیام باشی؛ نادر رهنما؛ محمد رضا سلامت


4. تجزیه و تحلیل ویدئویی آسیب های بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

مصطفی زارعی؛ نادر رهنما؛ رضا رجبی


5. شیوع و علل آسیب های زانو در فوتبالیست های مرد حرفه ای ایران

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387

نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ عبدالحمید دانشجو


6. رابطة میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب های آنان

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387

عفت بمبئی چی؛ نادر رهنما؛ مسعود نادریان جهرمی؛ الهام ابراهیمی کرمی