نویسنده = باشی، خلیل خیام
تعداد مقالات: 2
1. مقایسة تراکم استخوان ستون فقرات کمری و استخوان ران فوتبالیست های حرفه ای و افراد غیرورزشکار

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

علی باقر نظریان؛ خلیل خیام باشی؛ نادر رهنما؛ محمد رضا سلامت


2. پیش بینی آسیب دیدگی ورزشکاران با توجه به عوامل روان شناختی

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387

روح اله حق شناس؛ محمد مرندی؛ حسین مولوی؛ خلیل خیام باشی