نویسنده = مهر علی همتی نژاد
مقایسة مشکلات مدیریت کلاس‌های تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

رحیم رمضانی نژاد؛ مهر علی همتی نژاد؛ اسماعیل ذبیحی


بررسی و مقایسة نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصی

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

مهر علی همتی نژاد؛ طاهر افشارنژاد؛ زهرا میرزازاده