نویسنده = اعتماد، ظاهر
تعداد مقالات: 1
1. اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ ظاهر اعتماد