نویسنده = لاسجوری، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد عضلات موثر در سه آزمون کشش بارفیکس و شنای سوئدی و بارفیکس اصلاح شده به روش الکترومایوگرافی ) EMG )

دوره 18، شماره 18، دی 1382

غلامحسین لاسجوری؛ دکتر حسن دانشمندی؛ دکتر محمد حسین علیزاده