نویسنده = الدین، دکتر سید صدر الدین شجاع
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین عزت نفس و موفقیت ورزشی در فوتبالیست ها و کشتی گیران

دوره 12، شماره 12، تیر 1381

دکتر محمد علی بشارت؛ غلامرضا عباسی؛ دکتر سید صدر الدین شجاع الدین