نویسنده = رجبی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه میان موقعیت قراگیری استخوان کتف و استقامت عضلات کمربند شانه

دوره 20، شماره 20، تیر 1383

حسین رجبی؛ دکتر محمد حسین علیزاده؛ دکتر محمد رضا بیات