نویسنده = صراف، دکترنصرالله جوادیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشخصه های بدنی تاثیر گذار بر نتایج رقابتی شناگران زن زبده جوان

دوره 16، شماره 16، تیر 1382

دکترنصرالله جوادیان صراف؛ فخر السادات طباطبائیان