نویسنده = صم، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 16، شماره 16، تیر 1382

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ فرزانه صم