نویسنده = نظریان، علی باقر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة تراکم استخوان ستون فقرات کمری و استخوان ران فوتبالیست های حرفه ای و افراد غیرورزشکار

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

علی باقر نظریان؛ خلیل خیام باشی؛ نادر رهنما؛ محمد رضا سلامت