نویسنده = اکبرنژاد، علی
تعداد مقالات: 1
1. توصیف عملکرد مهارتی کشتی گیران نخبة فرنگی جوانان و بزرگسالان

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387

بهمن میرزایی؛ علی اکبرنژاد