نویسنده = احسانی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریة هرزبرگ

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387

حسن قره خانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی


2. رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

حبیب هنری؛ علی رضاییان؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی