نویسنده = قراخانلو، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین آستانة بی‌هوازی از راه کنترل شاخص درصد SPO2 و تغییرات پارامترهای گازی در مردان فعال

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386

رضا قراخانلو؛ روح اله نیکویی؛ مرتضی بهرامی نژاد؛ علی خازنی