نویسنده = بلبلی، لطفعلی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه و توسعة معادلات برآورد عامل آمادگی قلبی – عروقی نسبی در مردان کم تحرک

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387

لطفعلی بلبلی؛ مهدی خورشیدی حسینی؛ آیدین ولی زاده