نویسنده = کشاورزی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر ان بر بر عضو غیر برتر

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

حمیدرضا کشاورزی؛ احمد فرخی