نویسنده = رضوی، سید محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385

سید محمد حسین رضوی