نویسنده = رستگار، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة جهت گیری ورزشی ورزشکاران شرکت کنندة در هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویی

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387

اکبر جمشیدی؛ فضل اله باقرزاده؛ الهه عرب عامری؛ احمد رستگار