نویسنده = ضامنی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین جو اخلاقی تیم و تمایلات پرخاشگری ورزشی در بازیکنان نوجوان بسکتبال

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387

لیلا ضامنی؛ احمد فرخی؛ علی اکبر جابری مقدم