نویسنده = صداقتی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جامع وضعیت ساختاری و فرایندی

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387

محمد حسین رضوی؛ سعید صداقتی؛ محسن بلوریان