نویسنده = دانشجو، عبدالحمید
تعداد مقالات: 1
1. شیوع و علل آسیب های زانو در فوتبالیست های مرد حرفه ای ایران

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387

نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ عبدالحمید دانشجو