نویسنده = کرمی، الهام ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. رابطة میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب های آنان

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387

عفت بمبئی چی؛ نادر رهنما؛ مسعود نادریان جهرمی؛ الهام ابراهیمی کرمی